• Ilco de Ruiter: „Voor mij legde het VMBO de basis voor mijn vervolgopleidingen. -

    Maaike Appels Fotografie
  • Demi Gol: „Op De Meerwaarde weten de leerkrachten hoe ze bij de leerlingen het beste naar boven kunnen halen. -

    Maaike Appels Fotografie
  • René Vliek (rechts) naast zijn vader in de werkplaats van het familiebedrijf.

    Maaike Appels Fotografie

'Persoonlijke aandacht en oog voor talenten van de leerlingen'

Advertorial

BARNEVELD Biedt een VMBO-opleiding nog voldoende mogelijkheden in een samenleving die steeds complexer wordt? Zeker, vinden drie oud-leerlingen van De Meerwaarde in Barneveld. „Daar is destijds de basis gelegd voor de baan die ik nu heb", antwoorden ze unaniem als ze terugblikken op hun schoolperiode.

Cees van Dijk

Al op jonge leeftijd wist Ilco de Ruijter dat hij politie-agent wilde worden. Nadat hij zijn opleiding op het Groen van Prinsterer College, de voorloper van De Meerwaarde, had afgerond, was hij nog te jong voor de politie-opleiding. Daarom begon hij aan een schakeljaar op het CIOS. „Dat pakte anders uit dan ik had verwacht, want door een blessure moest ik helaas voortijdig afhaken", zegt hij terugkijkend op zijn periode op de sportacademie. Daarna begint hij, nog maar net achttien jaar, in 2000 aan zijn opleiding op de politieschool. „Toen ik die had afgerond, heb ik eerst negen jaar in Arnhem gewerkt. Nu ben ik al weer een poosje wijkagent in Lunteren."

STEVIGE BASIS „Bijzonder waardevol", antwoordt Ilco op de vraag hoe hij terugkijkt op zijn schooltijd. „Voor mij legde het VMBO vooral een stevige basis voor mijn vervolgopleidingen. Je kunt er echt alle kanten mee op. Ook bij een veelzijdige organisatie als de politie. Bovendien denk ik er met veel plezier aan terug. Vooral het enthousiasme en de betrokkenheid van de docenten is mij bijgebleven. Die haalden echt het beste in je naar boven. Ik ben nooit met tegenzin naar school

Daar sluit René Vliek zich volledig bij aan. Na zijn VMBO-opleiding voertuigtechniek ging hij direct aan de slag in het familiebedrijf in Putten. Inmiddels heeft hij de dagelijkse leiding over de werkplaats van de landbouw mechanisatie onderneming. „Mijn vader en mijn broer hebben op het Groen van Prinsterer en De Meerwaarde gezeten. Voor mij stond al van jongs af aan vast dat ik in hun voetsporen zou treden en ook naar dezelfde school zou gaan."

Als hij ruim vijftien jaar geleden met een diploma op zak De Meerwaarde verlaat, vervolgt René zijn technische opleiding aan de MTS. Daar valt hem op hoeveel profijt hij heeft van zijn afgeronde VMBO-opleiding. Net als Ilco bewaart hij uitsluitend goede herinneringen aan zijn jaren op De Meerwaarde. „Zeker, je werd goed in de gaten gehouden, maar door hun enthousiasme wisten de docenten je op alle mogelijke manieren te motiveren. Op een aantrekkelijke manier heb ik er heel wat geleerd. Daar heb ik niet alleen tijdens mijn vervolgopleiding, maar ook nu nog veel baat bij."

OOG VOOR TALENT Ook Demi Gol vertelt enthousiast over haar schooltijd, ruim twaalf jaar geleden, op de Meerwaarde. Na een aantal vervolgstudies is zij nu manager bedrijfsvoering bij RuiterActief en RuiterWerkt. De eerste is een organisatie die onder andere dagprogramma's op maat aanbiedt voor degenen die vanwege een beperking niet mee kunnen doen in een reguliere onderwijs- of werksituatie.

De tweede, RuiterWerkt, draagt bij aan de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, legt zij uit „Al tijdens mijn opleiding ben ik hier gestart met een stage. Bij beide organisaties vinden we, net als op de Meerwaarde, dat iedereen van waarde is en dat je kunt doen waar je goed in bent."

Persoonlijke aandacht, oog voor de talenten van de leerlingen en ondersteuning die verder gaat dan de leerstof, zo herinnert Demi zich haar VMBO-opleiding. „Door die aanpak heb ik mijn hart kunnen volgen en, na een aantal opleidingen, heb ik nu een baan die helemaal bij me past. Op De Meewaarde is daar de basis voor gelegd."

Bijna een miljoen leerlingen volgen In Nederland een VMBO-school, toch kampt deze opleiding met een negatief imago. Demi, Ilco en René kijken daar anders tegenaan. Voor hen was het een opleiding die niet alleen inspeelde op de ontwikkeling van hun talent, maar ook de fundamenten legde voor hun verdere carrière.

„In alle opzichten is het een school waar leerkrachten weten hoe ze leerlingen moeten begeleiden om het beste naar boven te halen. Docenten hebben volop aandacht voor de ontwikkeling van je persoonlijke kwaliteiten, zien welke capaciteiten je hebt en ze stimuleren je om eigen keuzen te maken", klinkt het eensgezind. „Op De Meerwaarde krijg je de kans te doen waar je goed in bent."

Haal het beste uit jezelf op De Meerwaarde
Op een ontspannen, uitdagende en stimulerende manier halen leerlingen op De Meerwaarde het beste uit zichzelf. Voortdurend worden hun capaciteiten benadrukt. Daardoor voelen ze zich extra gemotiveerd om hun talenten en kwaliteiten verder te ontwikkelen. Dit gebeurt in wat wordt genoemd een kleinscholige omgeving. Zo krijgen leerlingen de persoonlijke aandacht krijgen die zij verdienen. Wederzijds begrip en respect staan op De Meerwaarde hoog in het vaandel. Leerlingen krijgen onderwijs binnen de leerweg en sector die het beste bij ze past. Als protestants-christelijke school benadrukt De Meerwaarde de betekenis van het christelijk geloof voor hen en voor de mensen om hen heen.
www.demeerwaarde.nl