• Thao Nguyen, echtscheidingsadviseur bij Rabobank Gelderse Vallei.

    Rabobank

Partneralimentatie van 12 naar 5 jaar. Wat zijn de gevolgen?

Advertorial

BARNEVELD De maximumtermijn voor het betalen van partneralimentatie is met ingang van 1 januari teruggebracht van 12 naar 5 jaar. Een ingrijpende wetswijziging, zegt Thao Nguyen, echtscheidingsadviseur bij Rabobank Gelderse Vallei. Bij de aanvraag van een hypotheek kijken we standaard naar een blijvend inkomen van minimaal 10 jaar. De nieuwe wet kan de financiële mogelijkheden beperken, maar gelukkig kunnen we in veel gevallen alsnog een maatwerk oplossing bieden, passend bij de persoonlijke situatie.

VERPLICHTE BIJDRAGE Heeft één van de partners na een scheiding te weinig geld om van te leven? Dan is de ander verplicht om bij te dragen in de kosten, de zogeheten partneralimentatie (niet te verwarren met kinderalimentatie). Meestal stemmen advocaten/mediators de hoogte van dit bedrag af. Lukt dit niet dan spreekt de rechter zich hierover uit. Met de aangepaste wetgeving wil de overheid bereiken dat alimentatiegerechtigden sneller weer financieel zelfstandig worden en dat het aantal alimentatieprocedures aanzienlijk afneemt. De lange alimentatieduur was vaak een bron van conflicten.

UITZONDERINGEN Natuurlijk zijn er ook in de nieuwe wet uitzonderingen. De alimentatieontvanger die voor de kinderen zorgt, houdt bijvoorbeeld minimaal recht op partneralimentatie totdat het jongste kind 12 jaar is. Ook voor alimentatieontvangers die tien jaar voor de AOW-leeftijd zitten en vijftigplussers die langer dan vijftien jaar getrouwd zijn, is er maatwerk.

VRIJBLIJVEND ADVIES Als RFEA-gecertificeerde echtscheidingsadviseurs van Rabobank Gelderse Vallei zijn we gespecialiseerd in het zo goed mogelijk regelen van de financiële zaken bij een scheiding. Iedereen kan vrijblijvend bij ons aankloppen voor advies en hulp. Je hoeft dus geen klant te zijn van de Rabobank. In een kosteloos oriëntatiegesprek kijken we samen met één of beide partners naar de belangrijkste onderdelen van de financiën na een scheiding: de woonsituatie, financiële toekomst en pensioen. Samen zoeken we naar passende financiële oplossingen.

VAAK MEER MOGELIJK DAN JE DENKT De nieuwe regels voor partneralimentatie kunnen een negatieve invloed hebben op je financiële mogelijkheden na de scheiding, maar het is zeker niet zo dat er plotseling niets meer mogelijk is. Mensen weten bijvoorbeeld vaak niet dat bij een scheiding verruimde regelgeving geldt. Afhankelijk van de persoonlijke situatie komen we tot een passende oplossing om je woonwensen te vervullen.

KOM OP TIJD IN ACTIE We adviseren stellen met scheidingsplannen om in een zo vroeg mogelijk stadium contact met ons op te nemen. In ieder geval voordat het echtscheidingsconvenant is opgesteld. Hoe eerder je erbij bent, des te groter zijn de mogelijkheden om voor beide partners tot een goede situatie te komen.

Aangeboden door Rabobank Gelderse Vallei
M: 06-3092 2441 | Thao.Nguyen@rabobank.nl