Contact

BarneveldseKrant.nl is een uitgave van:

BDUmedia
Marconistraat 33
3771 AM Barneveld
Telefoon: 0342-494911

Uitgever:
Heiko Imelman

Hoofd Content:
Norbert Witjes

Redactie:
Wouter van Dijk (@WDJvanDijk), Henk van IJken, Geertjan Jansen (@JansenGeertjan), Berry Kamphorst, Jean Lommen, Fija Nijenhuis, Erik Roest, Wim Vonk.
Ga voor aanlevering en publicatie van nieuwsberichten, foto's en video's naar:
Deel je nieuws
Mail tips of vragen naar: barneveldsekrant@bdu.nl
Telefoon: 0342-494810 Buiten kantooruren bij calamiteiten: 06-11348806

Opgave nieuw abonnement:
Klik op Abonneren
Adreswijziging abonnement:
Deze dient minimaal 3 werkdagen voor ingangsdatum kenbaar te zijn gemaakt.
De wijziging kunt u doorgeven via mail naar abonnementen@bdu.nl of telefonisch 0342-494882
Opzeggen abonnement:
Voor een abonnement met onbepaalde tijd is er een opzegtermijn van 1 maand.
De opzegging kunt u doorgeven via mail naar abonnementen@bdu.nl of per post.

© Alle auteursrechten en databankrechten van de inhoud van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij BDUmedia c.q. de betreffende auteur.