• Tijdens de commissievergadering van vorige week woensdag keken tientallen geïnteresseerden op de Koewei mee op een groot scherm.

    Pauw Media

Opinie: Barneveldse gemeentepolitiek toont geen leiderschap

Als de raadsvergadering van woensdag 24 juni iets duidelijk maakte, dan is het dat met name de SGP en de ChristenUnie maar ook de andere coalitiepartners geen leiderschap tonen.

Achter de voordracht van Ap Cloosterman tijdens die vergadering schuilt een enorme hoeveelheid hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek. In vele gevallen uitgevoerd door de meest gerenommeerde wetenschappers uit de fysica en klimaatwetenschap: William Happer, Patrick Michaels, Willie Soon, Patrick Moore (mede oprichter Greenpeace), een willekeurige greep uit de lijst van honderden zo niet duizenden hoogwaardige wetenschappers die op wetenschappelijke gronden gehakt maken van de bewering dat CO2 de oorzaak zou zijn van klimaatverandering. Daarnaast stijgt al tweedecennia het CO2 gehalte in de atmosfeer terwijl de temperatuur niet meestijgt. Een gegeven waar de alarmisten geen raad mee weten.

Als dat nog niet genoeg is om een weldenkend mens tot bezinning te brengen, wat dan van het volgende: de bewering dat de mens de voornaamste veroorzaker is van die stijging van CO2 gehalte was al twijfelachtig en onbewezen. Nu hebben de coronamaatregelen volgens een recent artikel tot een 26 % daling van globale CO2 uitstoot geleid. En voor de coronacrisis zijn al berichten gepubliceerd dat de CO2 uitstoot al afgevlakt was, 10 jaar eerder dan de IPCC voorspeld had dat dit zou gebeuren.

Maar het CO2-gehalte, gemeten en vastgelegd in de zogenaamde 'Keeling Curve', stijgt onverminderd voort. En trekt zich niets aan van of we wel of niet met onze vliegtuigen en autos fossiele brandstoffen verstoken. Tijdens of net na de coronacrisis is het hoogste CO2-niveau gemeten sinds men in 1957 daarmee begonnen is.

Zo, dus voor een semi-geleerd mens is al lang duidelijk dat we niet aan kunnen op wat er populair beweerd wordt over klimaat, CO2 en de rol van de mens. Ap Cloosterman maakte dat nog even kort duidelijk met zijn voordracht en vertelde toen over de mogelijkheden kernenergie te overwegen als vervanger van fossiele brandstoffen op de lange termijn. Want fossiele brandstoffen zijn eindig.

Ook legde de heer Cloosterman uit dat er voor 60 jaar nog gas genoeg was en dat, mede gezien het fabeltje rondom CO2, er geen haast gemaakt hoefde te worden met het afstappen van gas. Al zijn informatie is toetsbaar. Al zijn beweringen kunnen nagetrokken worden. Niemand hoeft hem op zijn woord te geloven. Want als hij gelijk heeft, en dat kán getoetst worden, dan heeft dat toch verstrekkende gevolgen voor niet alleen de koers van de energietransitie, maar ook voor het tempo waarin dat uitgevoerd moet worden? Dan hoeven we toch niet halsoverkop Barneveld onleefbaar en lelijk te maken met windturbines en zonnepanelen op landbouwgrond?

Politici kunnen niet alles weten. Wethouders kunnen niet alles weten. Maar ze kunnen zich wel laten informeren. En ze behoren te kunnen luisteren. Basisbeginselen van leiderschap. Nu weten we dat de gemeentelijke politiek vanuit Brussel via Den Haag opgezadeld is met de taak 'duurzame' rommel te plaatsen in onze gemeente. Onze raadseleden en wethouders zijn echter verkozen om Barneveldse belangen te behartigen. Onze gemeente mooi en welvarend te houden.

Als dan de taak van het rijk in conflict is met de taak waarvoor onze bestuurders verkozen zijn vraagt dat om leiderschap. Het vermogen om naar de provincie en het rijk toe te stappen en kritische vragen te stellen over het nut, de zinnigheid en de onwenselijke gevolgen van die rijkstaak. Het vraagt om leiders die zich niet laten opjagen als de noodzaak voor de haastserieus ter discussie staat. Dat soort leiderschap heeft Barneveld nodig om niet zinloos kapot gemaakt te worden.

De burgers die Stroe en Kootwijkerbroek vertegenwoordigden tijdens de vergadering stelden dan ook direct de vraag aan onze bestuurders of ze mans genoeg waren om het Rijk te confronteren hiermee. De reacties waren sprekend: SGP wekte de indruk zich als knecht te zien van het Rijk. Als ze aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid voor Barneveld laten ze blijken dat het niet hun plaats of rol is na te denken over de rijkstaak maar deze klakkeloos en binnen het gestelde termijn uit te voeren. De discussie over het nut van de taak beweren ze hardop, mogen zij niet op hun niveau voeren. Dat moeten we overlaten aan de hoge heren in Den Haag.

CU idem. Maar ik kreeg de indruk dat die zichzelf meer zien als een knecht van opperknecht SGP. VVD maakte een verrassend ander geluid, maar die bespeurt op landelijk niveau natuurlijk de hete adem van de FvD en de PVV in de nek. Van waar leiderschap valt daarom ook in hun geval niet te spreken denk ik. CDA gaf een klassiek politiek antwoord waarmee je niets kunt. Ook geen leiderschap.

Lokaal Belang voerde goed oppositie. Ze zijn (nog) niet in een positie onze gemeente te besturen maar zullen dat wellicht wel ooit zijn als de rest zo doorgaat en onze mooie gemeente vernielt. Dat gezegd hebbende, ook Lokaal Belang loopthelemaal in het keurslijf van RES beoogt allerlei 'duurzame' rommel in Barneveld proppen voor 2030. Zij het dan zonder windturbines.

Geen van onze bestuurders heeft de logische consequentie van het verhaal van Ap gezien, namelijk dat als CO2 geen rol speelt in het klimaat, die windturbines toch zinloos zijn en er dan meer dan genoeg tijd is om samen met het rijk een betere energietransitie uit te stippelen. Als Barneveld daar een rol in kan spelen, des te beter. Maar niet door de boel hier kapot te maken.

R. Tollenaar, Zwartebroek