• Gerwin van Luttikhuizen
  • Gemeente Barneveld
  • Gemeente Barneveld
  • heliflight.nl
  • Gerwin van Luttikhuizen
  • ...

Bouw nieuwe wijk Bloemendal in Barneveld kan van start

BARNEVELD Niets staat de start van de ontwikkeling van nieuwbouwwijk Bloemendal in Barneveld (1550 nieuwe huizen, 80 hectare grond) nog in de weg. Na een gemeentelijke oplossing van het 'stikstofprobleem' eind vorig jaar, is de Barneveldse gemeenteraad nu ook unaniem akkoord met het bestemmingsplan voor Bloemenvelden, de eerste fase van de nieuwe wijk ten noorden van Barneveld. Eind dit jaar start de bouw.

Wouter van Dijk

,,De ambities van Barneveld stralen van dit plan af, mooi om te zien dat we nu zover zijn gekomen'', zei burgemeester Asje van Dijk woensdagavond tijdens de (online) raadsvergadering, na de behandeling van het bestemmingsplan voor het eerste deel van deze wijk. Tijdens de vergadering gaven de fracties al snel blijk van hun positieve oordeel over de opzet van deze nieuwe wijk, met volgens hen veel ruimte voor groen, duurzaamheid, biodiversiteit én betaalbare woningen. ,,Als ik de stukken lees, krijg ik spontaan zin om straks te verhuizen'', vertaalde Marleen Blankenburgh (Lokaal Belang) dit gevoel in een persoonlijke noot. De bouw van fase I, Bloemenvelden, moet op zijn vroegst eind dit jaar starten. In deze fase worden in totaal 400 huizen gebouwd, vanwege het 'stikstofdossier'' weer gesplitst in delen van ongeveer 150 woningen per keer. De verwachting is dat de eerste fase na de zomervakantie bouwrijp wordt gemaakt; rond die tijd start ook de woningverkoop. 

SCHOLEN EN TINY HOUSES Kanttekeningen zijn er uiteraard wel. Zo hamerde Wout Hazeleger (SGP) op de inzet van maatregelen zoals een zelfbewoningsplicht of een antispeculatiebeding om ervoor te zorgen dat goedkope woningen ook goedkoop blijven en drukte Henry Buitenhuis (Christenunie) de wethouder op het hart goed te kijken naar voldoende ruimte voor basisscholen, daarbij verwijzend naar eerdere debacles met 'vergeten' of te kleine scholen in nieuwbouwwijken De Burgt en Veller. Maarten Schipper (CDA) benadrukte dat er in de nieuwe wijk ook daadwerkelijk voldoende tiny houses moeten komen, als over enkele weken uit een behoefte-onderzoek naar dit soort kleine woonvormen blijkt dat er in Barneveld veel belangstelling voor is. Theo Bos (VVD) wilde nu wel eens inzichtelijk hebben welk effect extra maatregelen op het gebied van duurzaamheid en biodiversiteit nu hebben op de woningprijzen en had daar ook al een motie voor klaarliggen. Op verzoek van andere fracties besloot hij de tekst nog even ,,tegen de buik te houden'' en later tijdens de behandeling van de woonvisie van Barneveld alsnog in te dienen.

METAALBEDRIJF Verschillende fracties legden ook het recent binnengekomen verzoek van ondernemer De Kruif Metaalbewerking aan de Nijkerkerweg op tafel. De eigenaar verzoekt de gemeente om de bouw van de wijk zodanig te faseren dat de geplande acht of negen woningen die het dichtst bij dit bedrijf zijn gepland in een zo laat mogelijk stadium gebouwd worden. Dit om overlast voor deze bewoners te voorkomen en om extra tijd te winnen voor de verhuizing van het metaalbedrijf. Wethouder Aart de Kruijf kon wat dat betreft meedelen in goed overleg te zijn met het bedrijf. ,,We verwachten dat de woningen dichtbij deze ondernemer pas over anderhalf tot twee jaar gebouwd worden. Ik heb goede hoop dat tegen die tijd het bedrijf wel verplaatst is.''

VERSNELLING Tijdens de vergadering van de raadscommissie Grondgebied eerder deze maand kwam het zogeheten versnellingsplan van de provincie Gelderland voor de wijk Bloemendal al even aan de orde. Deze krant schreef daar eerder ook al over. Binnen het Actieplan Wonen van Gelderland is Bloemendal betiteld tot één van de zeven doorbraakprojecten, die versneld uitgevoerd zouden moeten worden om woningnood in de provincie tegen te gaan. De wijk zou dan volgens 'Arnhem' niet in tien, maar in vijf jaar gerealiseerd moeten worden. Wethouder De Kruijf liet tijdens de commissievergadering onomwonden weten niet veel te voelen voor dat plan, en dat herhaalde hij woensdagavond fijntjes nadat Hilhardt Brul (Pro'98) en Hazeleger aan dit plan refereerden. De Kruijf: ,,Als je weet dat we in de periode rond 2005-2006 gemiddeld 100 nieuwe huizen per jaar bouwden en nu gemiddeld 600 woningen, kun je wel stellen dat wij die versnelling al lang hebben ingezet. Zouden we nu nog sneller bouwen, dan bouw je voor niet-Barnevelders en dat kan niet onze bedoeling zijn.''

SELECTIEF WINKELEN Tegelijkertijd liet De Kruijf in de commissievergadering al wel doorschemeren wél interesse te hebben in andere ingrediënten uit het provinciale actieplan. Bijvoorbeeld mogelijkheden om betaalbare huizen ook betaalbaar te houden via koopgarantconstructies en hypotheekmogelijkheden, maar ook subsidiemogelijkheden voor bijvoorbeeld startersleningen. Brul: ,,Maar wat vindt de provincie daar dan van, als wij selectief willen winkelen in hun actieplan? Is het denkbaar dat de provincie ons op een later moment deze versnelling oplegt?''

Dat laatste is volgens de wethouder in theorie mogelijk. ,,Maar dat moet ik nog zien'', voegde hij er rap aan toe. ,,Dan zou de provincie met een aanpassingsplan voor de wijk moeten komen en als je weet wat een pak papier daarbij komt kijken, wens ik ze er veel sterkte mee. Meer over het algemeen zijn de verhoudingen tussen de gemeente en de provincie op dit moment van die kwaliteit dat ik een bepaalde dwang heel bijzonder zou vinden.'' Wat betreft het selectief winkelen: ,,Daar praten we nu met de provincie over. Natuurlijk had de gedeputeerde liever gezien dat we fluitend met zijn versnellingsplan zouden meedoen. Dat we dat niet doen, brengt kanttekeningen met zich mee voor de andere onderdelen in het actieplan, maar tegelijkertijd ben ik niet pessimistisch.''