• Een ontwerp voor woningen in het te ontwikkelen plan Erf Collins nabij de Nederwoudseweg.

    GRXX Management

‘Waarom zijn auto’s welkom op Nederwoudseweg?’

BARNEVELD Onwonenden van het nieuwe woningbouwplan Burgthoven III in de Barneveldse wijk De Burgt zijn verbaasd dat de Nederwoudseweg deels wordt ingericht voor autoverkeer. Eerder werd hen door de gemeente Barneveld te verstaan gegeven dat deze bij de ontwikkeling van nieuwbouwplannen alleen beschikbaar zou blijven voor fietsers. Daar wijkt de gemeente nu deels vanaf.

Jannes Bijlsma

Enkele woningen in Burgthoven III worden via de Nederwoudseweg ontsloten. Bewoners van nummer 25 zijn hier verbaasd over. Zij willen graag Erf Collins ontwikkelen: een plan voor de bouw van 100 tot 120 woningen rondom de voormalige manege De Burght. In de planontwikkeling is hen echter door de gemeente te verstaan gegeven dat de Nederwoudseweg een fietspad moest blijven. ,,Het verbaast ons dat er voor Burgthoven III wel een auto-ontsluiting komt, terwijl dit bij ons niet mogelijk was”, zo sprak vertegenwoordiger Giel van der Vlies donderdagavond voor de commissie Grondgebied van de gemeente Barneveld, waarin het plan voor Burgthoven III werd behandeld. ,,Dit is een fundamentele wijziging van het oorspronkelijke stedenbouwkundig plan.”

Burger Initiatief-fractievoorzitter Judith van den Wildenberg vond de voorgestelde nieuwe inrichting van de Nederwoudseweg ‘niet helemaal logisch klinken. ,,Ik dacht ook dat deze route als een fietsroute zou worden gezien.” Volgens wethouder Aart de Kruijf vormt de voorgestelde inrichting een geheel met de eerste twee delen van Burgthoven, die al ontwikkeld zijn. ,,We moeten die gebieden niet belasten met allerlei uitgangen. Dan zouden er ook uitgangen moeten komen naar het gebied van Erf Collins. We zijn bezig met een update van het stedenbouwkundig plan voor de hele woonwijk. Daar zal concreet duidelijk worden hoe de fietsroute er exact uit zal zijn. Die komt in oktober.”

Van der Vlies maakte ook melding van zijn bezwaren dat de gemeente het plan voor Erf Collins, dat al in januari 2018 is ingediend, nog niet in behandeling heeft willen nemen. Het moet daarvoor eerst afspraken maken met ontwikkelaar Van de Mheen, eigenaar van de manege middenin het plangebied en aandeelhouder van ontwikkelingsbedrijf CV De Burgt. 

,,Wij zien dat de ontwikkelaar van Burgthoven III een overeenkomst heeft met de gemeente over de exploitatiebijdrage voor de infrastructuur in de wijk. De gemeente wenst met ons geen afspraken te maken en verwijst door naar CV De Burgt. Die vraagt het exorbitante bedrag van 2,5 miljoen euro. Dat staat in geen verhouding met de wettelijke regeling. Die route is de ontwikkelaar van Burgthoven III bespaard gebleven.”

CDA’er Maarten Schipper vroeg hierover opheldering bij wethouder De Kruijf. Die wees erop dat zich middenin het plangebied voor Erf Collins de manege bevindt, eigendom van Van de Mheen. ,,Die heeft die manege voor veel geld gekocht, om de hindercontour van dit perceel af te halen”, zei hij. ,,En er zijn nog meer kosten gemaakt: het onder de grond brengen van de hoogspanningsleiding heeft miljoenen gekost. CV De Burgt heeft die kosten gemaakt, en die wenst de CV terug te krijgen van partijen die iets willen ontwikkelen.” De gemeente blijft bij haar standpunt: de grondeigenaren moeten eerst afspraken maken met Van de Mheen en CV De Burgt, voordat ze bij de gemeente aankloppen om de ontwikkeling mogelijk te maken. ,,En maak een plan voor het hele gebied”, adviseerde hij hen. ,,Kom hier niet aan met gatenkaas. Ik heb slechte ervaringen met het ontwikkelen van een gebied terwijl er al woningen omheen zijn gerealiseerd.”