• Wikipedia

Negen op tien Nederlanders stil tijdens Dodenherdenking

BARNEVELD Negen op de tien Nederlanders is van plan om tijdens Dodenherdenking op 4 mei twee minuten stilte te houden. Het merendeel doet dat om alle oorlogsslachtoffers te herdenken, ruim een derde geeft aan specifiek stil te zijn voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dat blijkt uit enquête-onderzoek van Kieskompas in opdracht van LocalFocus.

In elf van de twaalf provincies is de groep mensen die alle oorlogsslachtoffers herdenkt het grootst. Alleen in Overijssel zeggen iets meer mensen hun gedachten specifiek op slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te richten.

Een klein groepje ondervraagden, iets meer dan vier procent, geeft een eigen invulling aan het stiltemoment. Zo zegt iemand 'alle slachtoffers van geweld, onderdrukking en terreur' te herdenken, en geven meerdere mensen aan simpelweg 'uit respect' stil te zijn om 8 uur 's avonds. 

Welk deel van de inwoners van jouw provincie is stil op 4 mei? Bekijk de cijfers in deze grafiek:

Oorspronkelijk ging Dodenherdenking uitsluitend om slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar sinds 1961 worden alle Nederlandse oorlogsslachtoffers die sindsdien vielen herdacht. Sindsdien schaaft het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de organisatie achter Dodenherdenking, het zogeheten memorandum geregeld bij. 

OVER DE CIJFERS Op verzoek van LocalFocus legde Kieskompas aan een representatieve groep de volgende vraag voor: 'Wie herdenkt u voornamelijk tijdens de twee minuten stilte?'. De resultaten vind je in dit onderwerp, en zijn uitgedrukt als percentage van de inwoners van een bepaalde provincie. In totaal vulden 4.524 mensen de enquête in.