• Kees van der Werf
  • IMAGE _A 20140128 1766356_30stluchtzwembaddeglind.jpg

    Heli-aviation.nl

Zwembad De Glind uit de brand

DE GLIND Het buitenbad aan de Ringlaan in De Glind is uit de brand. De gemeente Barneveld verhoogt het jaarlijkse subsidiebedrag vanaf komend jaar met 22.000 euro, tot een structureel bedrag van 40.000 euro. ,,Hier zijn we heel blij mee, de vlag kan uit.''

Wouter van Dijk

Dat laatste zegt voorzitter Kees van der Werf van Belangenvereniging De Glind. Samen met Stichting Zwembad De Glind maakte hij zich dit jaar bij de lokale politiek hard voor subsidieverhoging, ter behoud van het zwembad.

EXTRA KOSTEN Dat geld is volgens het dorp en het bad hard nodig. Door bezuinigingen vanuit de jeugdorganisaties is er minder geld beschikbaar voor ondersteuning, terwijl de energie- en personeelskosten almaar stijgen en de druk op inzet van de vrijwilligers groter wordt. Daar komen volgens de belangenbehartigers diverse veiligheidsvoorschriften en legionella-checks nog bij. Dit jaar nog kreeg het bad - eigendom van de Rudolphstichting - een gemeentelijke subsidie van 18.000 euro, maar om het bad open te houden, zou elk jaar 40.000 euro nodig zijn. Zónder extra geld zou het bad op korte termijn de poort moeten sluiten.

Het college van burgemeester en wethouders komt met dat extra geld nu over de brug, ook nadat eerder dit jaar vanuit de gemeenteraad de druk werd opgevoerd. Een raadsmeerderheid gaf wethouder Didi Dorrestijn in juni - tijdens de Kadernota - de opdracht mee in gesprek te gaan met alle betrokken partijen voor instandhouding van het zwembad.

KWETSBARE KINDEREN In de argumentatie om het subsidiebedrag nu te verhogen, stelt het college dat het weliswaar om een behoorlijke verhoging gaat - meer dan een verdubbeling -, maar dat het risico van sluiting van het bad zónder dit geld te groot is. En dat zou funest zijn voor met name de groep kwetsbare kinderen die in De Glind wonen en gebruikmaken van het bad. Daarnaast is er in 2016 en 2018 voor in totaal ruim 70.000 euro geïnvesteerd in duurzaamheidsmaatregelen voor het zwembad. ,,Door een mogelijke sluiting zouden deze investeringen teniet worden gedaan'', aldus het college. Een tussenoplossing - verhogen van het jaarlijkse subsidiebedrag naar 30.000 euro - is ook onderzocht, maar zou volgens het college problemen opleveren voor de stichting ,,die nu al op haar tenen loopt.''

ONDERHOUD Van der Werf is opgetogen met het collegebesluit. ,,Nu weten we zeker dat het bad dankzij een gezonde exploitatie jaren kan blijven bestaan en kunnen we ook nadenken over nog nodige investeringen. Denk aan onderhoud van speeltoestellen en badhokjes en de aanschaf van nieuw speelmateriaal voor in het water en een nieuwe waterstofzuiger die het bad schoonhoudt.'' Met een verhoging tot 30.000 euro zou de toekomst van het bad volgens hem een stuk minder zeker zijn. ,,Tenzij we een sponsor hadden gevonden die er structureel 10.000 euro bij wilde leggen, maar zie die maar eens te vinden. En zit je een keer met een slechtere zomer, dan is dat verlies meteen een probleem.''

Het bad kan rekenen op jaarlijks een kleine zevenduizend bezoekers, vooral uit het dorp zelf, maar ook uit omliggende plaatsen als Achterveld, Leusden, Barneveld, Lunteren en Scherpenzeel. Van der Werf: ,,Voor met name de kinderen uit gezinshuizen is dit een zeer welkome voorziening in het dorp. Het is voor deze gezinnen logistiek niet te doen om naar Zeumeren of naar het Henschotermeer te gaan om te zwemmen.''