• ....

ChristenUnie: 'Zet verenigingen in bij aanpak zwerfafval'

BARNEVELD De aanpak van zwerfafval kan een prima alternatieve taak zijn die Barneveldse verenigingen vanaf volgend jaar kunnen oppakken, in plaats van het inzamelen van oud papier. Dat stelt de fractie van de ChristenUnie in reactie op het nieuws dat die gemeenschappelijke inzamelingsregeling vanaf komend jaar vervalt.

Wouter van Dijk

Eerder deze maand werd duidelijk dat de gemeente de 25 verenigingen (onder meer kerken, sportclubs en scholen) niet meer wil betrekken bij het inzamelen van oud papier. Het is niet meer nodig en, omdat de inzameling vooral op zaterdagen plaatsvindt, inefficiënt. Het kost de gemeente naar eigen zelfs 145.000 euro extra vanwege inhuur van personeel en materiaal in het weekend.

Verenigingen en politieke partijen reageerden verontwaardigd, omdat met het wegvallen van de inzamelingsregeling ook een financieel gat zou dreigen voor deze verenigingen. Die zorg blijkt overbodig, stelde het college van burgemeester en wethouders eind vorige week. Deze krant maakte daar zaterdag melding van. De bedoeling is dat er een nieuwe gemeenschappelijke regeling op het gebied van afval voor in de plaats komt, waaraan verenigingen alsnog in ruil voor een vergoeding voor hun clubkas een steentje aan kunnen bijdragen.

,,We zijn vooralsnog positief, een financieel gat voor de verenigingen en kerken die nu nog oud papier inzamelen, wordt afgewend en dat is een goede zaak'', zegt fractievoorzitter Lukas Scheijgrond. De komende tijd gaat het college met de verenigingen in gesprek over een alternatief plan. ,,Wij hebben een goede suggestie'', aldus Scheijgrond. ,,We zien de mogelijkheid om de verenigingen te betrekken bij het opruimen van zwerfafval. Bijvoorbeeld langs veel fietspaden en wegen blijft vaak zwerfafval liggen, dat komt omdat er een soort wegwerpcultuur is. Als we de verenigingen en kerken inschakelen om dit tegen te gaan, betrekken we ook meteen de samenleving bij het opruimen van de rotzooi. Zo ontstaat er meteen meer bewustwording van de schade door deze wegwerpcultuur.'' De ChristenUnie is naar eigen zeggen ook benieuwd naar andere alternatieven en wil dat de komende tijd via sociale media ook bij inwoners gaan peilen. 

Met het verdwijnen van de papierinzameling, zijn inwoners meer aangewezen op het gebruik van de blauwe kliko, al zullen enkele vormen van inzameling - bijvoorbeeld via een grote container bij een kerk of school - blijven bestaan. ,,We willen nog wel met het college in gesprek over hoe dat dan gaat, we zijn tegenstander van een klikoplicht'', aldus Scheijgrond. ,,Mensen moeten voldoende gelegenheid hebben om het papier op andere manieren kwijt te kunnen. Vier kliko's in de tuin nemen veel ruimte in. We zijn benieuwd naar de uitwerking van de alternatieven en de keuzes die gemaakt gaan worden o het voor mensen gemakkelijker te maken om hun afval op de juiste wijze kwijt te raken.''