• ANP

Lidl en Coop in Barneveld breiden uit, Spar verhuist

BARNEVELD Supermarkten Lidl aan de Oldenbarnevelderweg en Coop aan het Lavendelplein in Barneveld krijgen van de gemeente Barneveld ruimte toebedeeld om uit te breiden. De Spar aan de Korenbloemstraat verhuist naar de nieuwe wijk Bloemendal, waar ruimte is voor een grotere winkel.

Wouter van Dijk

Dat zijn momenteel de uitgangspunten in de nieuwe 'kadernota voor supermarkten' van de gemeente Barneveld. Het oude plan, dat verdeling, spreiding en balans van de vierkante meters aan supermarktruimte in het dorp aangeeft, dateerde nog uit 2013. Sindsdien zijn er twee supers bijgekomen (Lidl en Jumbo aan de Buru) en is er één verhuisd en vergroot (Aldi). De gemeente gaf daarom bureau Seinpost de opdracht dat zeven jaar oude plan te actualiseren.

GESPREK In het onderzoek, dat vorig jaar van start ging, zijn volgens het college van burgemeester en wethouders alle actuele bestaande uitbreidings- en verhuisplannen van de Barneveldse supermarkten meegenomen en afgezet tegen koopstromen en behoefte. ,,We hebben nu besloten ruimte te bieden aan het faciliteren van de drie plannen van de Lidl, de Coop aan het Lavendelplein en de Spar'', aldus het college. ,,De komende tijd gaan we met deze drie supermarkten in overleg over de ontwikkeling van hun plannen.''

In Barneveld-dorp zijn momenteel tien supermarkten te vinden: één Albert Heijn, drie Jumbo's, twee Coops, één Aldi, één Lidl, één Plus en één Spar. Samen zijn ze goed voor momenteel ruim 10.000 vierkante meter verkoopvloeroppervlak. Volgens de actualisering van de plannen komt er nu geen super bij - hoewel volgens Seinpost een prijsvechter als Hoogvliet of Boni nog mist - , maar is er voor drie bestaande winkels wel meer vloeroppervlakte beschikbaar.

BLOEMENDAL Volgens de plannen is het de bedoeling dat de Lidl op de langere termijn uitbreidt met 400 vierkante meter (van 1130 naar 1530 m2), de Coop aan het Lavendelplein kan met 300 vierkante meter uitbreiden (van 650 naar 950 m2) en de Spar verhuist naar nieuwbouwwijk Bloemendal en breidt daar met 150 vierkante meter uit (van 312 naar 462 m2). Al met al passen die uitbreidingsplannen volgens berekeningen van Seinpost binnen de behoefte aan toekomstige winkeloppervlakte in Barneveld. Volgens de onderzoekers is er tot 2025 ruimte voor 532 vierkante meter extra en tot 2030 voor bijna 1200 vierkante meter extra.

JUMBO Er zijn ook plannen waar Barneveld op basis van de studie van Seinpost nu niet voor kiest. Dan gaat het met name om de wensen van de Jumbo. Deze winkelformule zit met twee winkels die niet heel goed lopen: aan de Amersfoortsestraat en aan de Nieuwe Markt. Jumbo wil, net als Spar, met één winkel verhuizen naar Bloemendal. Dat zou dan de winkel aan de Amersfoortsestraat zijn die verdwijnt om bijvoorbeeld plaats te maken voor woningbouw. Op termijn is het volgens Jumbo ook denkbaar dat de vestiging aan de Nieuwe Markt verdwijnt en plaatsmaakt voor een andere supermarktformule. Volgens Jumbo scoort de Nieuwe Markt niet goed, vanwege het betaald parkeren en de weggestopte ligging van het pand.

JAN SEPPENPLEIN En dan is er nóg een winkel die graag verplaatst wil worden naar Barneveld-Noord: de Coop aan het Jan Seppenplein. Seinpost concludeert dat er ruimte zou moeten zijn voor verhuizing van één van de drie winkels naar Bloemendal. De Spar - die hier al sinds de komst van de Lidl vlakbij, in 2014, plannen voor heeft - geniet volgens het bureau de voorkeur, omdat die verhuizing als buurtwinkel het minste effect zou hebben op de centrumfunctie van Barneveld.

Blijft over dat er voor zowel de Jumbo aan de Amersfoortsestraat als de Coop aan het Jan Seppenplein volgens Seinpost zorgen zijn over het voortbestaan. Voor deze twee 'zwakkere schakels' zal de komende tijd volgens de onderzoekers aandacht moeten zijn hoe en of deze ,,gedateerde'' winkels kunnen voortbestaan. Voor wat betreft de situatie van de Jumbo aan de Nieuwe Markt, adviseert Seinpost te kijken naar mogelijkheden om bezoekers er gratis te kunnen laten parkeren.