Fijnstof en pluimveehouderijen

Verschillende rapporten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wezen in 2016 op hoge hoeveelheden fijnstof in de lucht in Barneveld en omgeving. Daarbij werd de link gelegd met de aanwezigheid van grootschalige pluimveehouderijen. Gemeenten, regio, belangenbehartigers, onderzoekers en pluimveehouders werken nu aan oplossingen om de uitstoot te verminderen.

Artikelen uit dit dossier