• Lady Justice

    Pixabay

Werkgever ken uw wettelijke plichten

13-01-2020, 17:05 | Lezersnieuws | Bert Stap

Datum:

vrijdag 14 februari 2020, 15:00 tot 17:30

Locatie:

Stroeërweg 49
Dorpshuis de Hofstee
Stroe

Volgens het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft maar 1/3 van de Nederlandse bedrijven een RI&E. Volgens artikel 5 van de Arbowet is ieder bedrijf echter verplicht schriftelijk vast te leggen welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich meebrengt. Het niet hebben van en RI&E is een direct beboetbaar feit.

Andere verplichtingen zijn: het hebben van een preventiemedewerker, een BHV-organisatie en het verstrekken van veilige arbeidsmiddelen (machines) aan werknemers. Overtredingen kunnen beboet worden. De Inspectie SZW start in 2020 weer met preventieve bezoeken. Bent u klaar voor hun bezoek?

Niet! Interactieve Veiligheids Opleidingen Barneveld en ESV Technisch Adviesbureau organiseren op 14 februari een voorlichtingsbijeenkomst Werkgever ken uw wettelijke plichten. Laat u informeren over uw wettelijke plichten.

Deelname is gratis, wel graag aanmelden op onze website https://ivob-opleidingen.nl/werkgever-ken-uw-wettelijke-plichten/.